crowdfundstu.com

Stupeň III

Tato webová stránka podporuje tři možnosti navigace v komiksu: vodorovný posuvník, šipky doleva a doprava na klávesnici a dotykovou obrazovku.

Titulní strana komiksu Typ III. Twin Peaks nápis komiks. Silniční cedule hora kresba.
Mount St. Helens erupce kresba. Sopka komiks. Vulkanická erupce komiks. 18. května 1980 dochází k ničivé erupci vulkánu Mount St. Helens v USA. Sopka chrlí kamení, popel a kouř rychlostí hurikánu. Na sever od sopky vzniká „mrtvá zóna” o rozloze 600 čtverečných kilometrů.
Mount St. Helens komiks. Spadlé kmeny stromů popel sopky kresba. Polomová oblast. Strašidelný kraj bez života. Nepopsaný list, který si říká o opětovné osídlení.
Vědci na Mount St. Helens mrtvá zóna komiks. Plevel rašit kresba. Tovární komín komiks. Raději než okamžitě vysázet les zpět do původní podoby…ekologové chtějí nechat oblast osídlit živými organismy postupně a bez vnějších zásahů. V době, kdy se ekosystém Mount St. Helens začíná zotavovat a obnovovat, se začíná uzdravovat i další systém… Náš průmyslový systém.
Mount St. Helens komiks. Kamion kresba. Během několika týdnů osídlí holé skály Mount St. Helens první mikroskopičtí vetřelci. Lišejníky, bakterie, mechy a houby pokryjí skály…a začnou vytvářet úrodnou půdu. Na jiném místě používá stejnou strategii růstu i průmyslový svět. Rozptýlit se co nejrychleji po celém území…a shromažďovat a zpřístupňovat zdroje.
Plevel rozfoukávat semena kresba. Rostlina semena komiks. Tyto první kolonizátory dříve pustých končin nazýváme stratégy stupně I. Tito rychle rostoucí a rychle se množící pionýři investují jen nezbytně nutné prostředky do stavby svých vlastních těl…a místo toho se zaměřují na rychlé čerpání prostředků ze svého okolí a násobení své populace.
Plevel rostoucí v poli komiks. Zemědělství sklizeň sukcese kresba. Soutěživí zástupci stupně I obdělávají půdu vrstvu po vrstvě. Přichází další a další vlny sukcesivních kolonistů stupně I. Všichni se snaží vydobýt si své místo na slunci. Každá nová vlna příchozích potřebuje odlišné živiny a při své pouti krajinou vyhlíží příležitost zmocnit se zdrojů dříve, než budou vyčerpané.
Plevel semínka komiks. Létající semínka vrbovka kresba. Průmysl tovární komíny kouř. Dva zcela odlišné systémy. Oba svým specifickým způsobem uplatňují stejnou strategii spotřeby, růstu a rozmnožování.
Stromy, kořeny komiks. Stavební průmysl kresba. V 90. letech nachází na Mount St. Helens i v průmyslových systémech útočiště nový druh. Stratégové stupně II investují méně energie do rozmnožování a putování za obživou, a místo toho se snaží o trvalejší usídlení. Zapouští hlubší kořeny a investují více energie do tvorby struktur, které jim vydrží po celý život.
Mladý borovicový les. Los pasoucí se tráva kresba. Kousek po kousku zastiňují stratégové stupně II nyní již nadbytečné zástupce stupně I…a vytváří vhodné podmínky pro nové skupiny svých druhů.
Izometrický průmyslové tovární komíny recyklace kresba. Sova lovící myš komiks. Namísto soupeření o živiny z půdy se stratégové stupně II spojují a spolupracují se svými sousedy…a díky potravní síti začíná fungovat koloběh zdrojů.
Ekologická sukcese kresba. Izometrický továrna recyklace koloběh komiks. Bagger 288. Skládka. Systémy stupně II jsou efektivnější než předchozí systémy. Ovšem v konečném důsledku jsou neudržitelné. I přes omezení spotřeby zdrojů…fungují systémy stupně II stále na stejném principu. Zabrat konečné, cenné zdroje a přeměnit je na nepoužitelný odpad.
Rodina fotografie pózovat Mount St. Helens kresba. Detailní záběr hybridní automobil komiks. Fotoaparát, krabička džusu. Jejich technologie nejsou dostatečně vyvinuté, design produktů je chybný…a tak navzdory své chvályhodné snaze o koloběh zdrojů…jsou systémy stupně II časem odsouzeny k zániku. A právě toto je stav, ve kterém se v současné době nacházejí jak Mount St. Helens, tak naše průmyslová společnost.
Mount St. Helens letecká kresba. Pohled z ptačí perspektivy sopka komiks. Navzdory zoufalým vyhlídkám oba systémy obklopuje naděje. Inspiraci lze nalézt v lesích, které obhání Mount St. Helens.
Mount St. Helens vzrostlé stromy kresba. Jedle posed borovice komiks. S mrtvou zónou Mount St. Helens sousedí pozoruhodný ekosystém stupně III. Tento systém je uzpůsoben pro dlouhodobé fungování a představuje nejvyspělejší, nejkomplexnější a nejstabilnější formu živoucího systému.
Vzrostlý les borovice komiks. Redwood ekosystém mezidruhová kresba. Robustně stavěné, dlouhověké a pomalu rostoucí ekosystémy stupně III jsou mistry ve výkonnosti a efektivitě. Mladé rostliny vzkvétají ve stínu svých obřích rodičů…zatímco všude okolo vládne čilý ruch.
Datel bobr komiks. Poletuška severní kresba. Sobí stádo. Nevšední a pozoruhodné organismy vykonávají rozmanité a specializované úkoly…a utváří tak síť vztahů, ve které spolupráce vytěsňuje soutěživost a stává se hlavní hnací silou.
Medvěd hora řeka komiks. Orel bělohlavý hnízdo kresba. Jelikož potřebné zdroje vydobyli již jejich předchůdci, nečerpají zralé systémy stupně III žádné zdroje zvnějšku a ani neuvolňují odpad do okolí. Nekonečný koloběh recyklace a obnovy. Umožňující setrvání na jednom místě po neomezeně dlouhou dobu.
Myš komiks ukazatel. Jelen los kresba. Nemůžeme kategoricky odsoudit systémy stupně I jako špatné…vždyť zdroje, které zpřístupnily, později umožnily vznik systémů stupně III. Ovšem strategie přežití systémů stupně I je vhodná jen v krátkodobém horizontu.
Mount St. Helens plevel. Parní lokomotiva komiks. Uhelná elektrárna kresba. Na rozdíl od živoucích systémů stupně I, které budují kapitál ze vzduchu a půdy…průmysl stupně I spotřebovává kapitál, který byl vytvořen živými systémy. Ve světě, ve kterém jsme již probádali každičký kout a objevili všechny zdroje…už nemůžeme využívat obchodní strategii systémů stupně I.
Muž pozorující továrnu kresba. Uhelná elektrárna komiks. Ekologická sukcese nám dává naději…že toto ještě není konečná. Stačí dostatek času a zdrojů pro vývoj nových řešení…a stratégy stupně I mohou nahradit stratégové stupně III. Změna přístupu jedné továrny za druhou…jednoho člověka za druhým.
Bouře vichr záchranný člun komiks. Veverka kresba kácení lesa. Stejně jako v případě zralých ekosystémů i zde vždy najdeme hrstku stratégů stupně I a II, kteří budou připraveni pomoci v době krize. Ale je jasné, že naše společnost se musí co nejrychleji posouvat směrem k harmonii systému stupně III.
Muž fotografující veverku zrcadlovka komiks. Kresba utíkající veverka. Industriální ekologie i ekologie Mount St. Helens se nyní nacházejí ve stejné pozici. Zralost stupně III je zatím jen hudbou budoucnosti.
Vlk na útesu komiks. Rodina vzhlížející k vlkovi kresba. Zda zažijeme čas, kdy Mount St. Helens dosáhne stádia zralosti…záleží i na tom, jestli k zralosti dospěje také náš systém.

Podpořte mé jedinečné komiksy! Stante se finančním patronem s pomocí služby Patreon! Přispívejte na mé komiksy měsíční platbou. Potřebujete další informace? Podívejte se na mé video!

white space

Komentáře

Name *
Email *
Zpráva *