crowdfundstu.com

Válka proti drogám

Tato webová stránka podporuje tři možnosti navigace v komiksu: vodorovný posuvník, šipky doleva a doprava na klávesnici a dotykovou obrazovku.

Obálka komiksu Válka proti drogám. Muž v uličce drží nápis kresba. Bob Dylan ulička Subterranean Homesick Blues nápisy kartičky. Komiks Milton Friedman. Al Capone.
Komiks řeč Richarda Nixona. Muž se dívá na televizi kresba. 17. červen 1971: Americký prezident Richard Nixon vyhlašuje „válku proti drogám“ a označuje zneužívání drog za „veřejného nepřítele číslo jedna ve Spojených státech“. Nedlouho poté zaznívá kritika tohoto přístupu…z úst Nixonova někdejšího volebního poradce Miltona Friedmana.
Komiks Milton Friedman. Ruce v bok kresba. Mezi regály knihovny. Tento ekonom prosazující volný trh a budoucí nositel Nobelovy ceny…poukazuje v reakci na „válku proti drogám“ na možné důsledky zákazu drog. A během následujících 40 let se jeho předpovědi naplní s děsivou přesností…Aby mohl odhadnout budoucnost, díval se Friedman do minulosti.
Ulice Chicaga ve 30. letech. Komiks Al Capone kouří doutník. V roce 1932 se Milton Friedman stěhuje do Chicaga, kde začíná studovat ekonomii. V té době se Chicago stále ještě vzpamatovává z působení nechvalně proslulé osobnosti. Al Capona.
Ulice Chicaga ve 30. letech. Komiks gangsteři. Členové gangu kouří. Ve dvacátých letech byl ve Spojených státech zaveden zákaz prodeje alkoholu. Žízeň Američanů ale s prohibicí nevyhasla. Místo toho znemožnila prohibice zákazníkům nakupovat alkohol u legálních prodejců…a donutila je obrátit se na černý trh, který řídili zločinci jako Capone.
Komiks samopal Thompson střelba. Ilegální lihovina kresba. Vybavení lihovaru. Mafiánské gangy se pohybovaly za hranicí zákona a k dosažení svých cílů používaly násilí…což vedlo k prudkému vzestupu počtu trestných činů jako přepadení, krádeže a vraždy. Po zavedení prohibice nahradil zákony zajišťující kontrolu kvality alkoholu absolutní zákaz produkce…takže zákazníkům nezbylo než obrátit se na producenty pochybných kvalit…a přejít od lehčích, méně koncentrovaných nápojů jako piva a vína…na koncentrovaný tvrdý alkohol, ze kterého měli pašeráci mnohem vyšší výnosy.
Podhled chodci. Ulice Chicaga 30. Léta kresba. Komiks den obnovení prodeje alkoholu. Prohibice ukončena! Americký experiment s prohibicí byl ukončen v roce 1933.
Nadhled komiks muž píše na stroji. Milton Friedman kresba. O 40 let později Milton Friedman nevěřícně pozoruje, jak se Amerika chystá zopakovat stejnou chybu. V očích zákonodárců se poučení, které vzešlo z alkoholové prohibice, nevztahovalo na „drogy“. Ty podle nich představovaly novou hrozbu, kterou je třeba vymýtit zákony. Friedman s tímto tvrzením nesouhlasí a předpovídá velké množství možných důsledků zákazu drog:
Milton Friedman kresba. Komiks plešatý muž s brýlemi píše na stroji. Poptávku po drogách žádný zákon nevymýtí. Drogy se stanou „zakázaným ovocem“ a pro snadno ovlivnitelnou mládež budou o to atraktivnější.
Komiks muž vstává ze židle. Milton Friedman kresba. Vysoké zisky z prodeje rekreačních drog přitáhnou zločinecké organizace, které budou s drogami obchodovat na černém trhu. Pokud si lidé budou chtít obstarat drogy, budou nuceni spojit se se zločinci, kteří budou mít pramalou starost o jejich zdraví a dobro…
Milton Friedman komiks. Muž kráčí ulicí podhled. …a někteří uživatelé drog se uchýlí ke zločinu, aby se nemuseli vzdát svých, nyní velmi nákladných návyků. Dealeři si budou plně vědomi své moci nad uživateli drog a budou si vytvářet vlastní pravidla ohledně ceny a kvality drog a taktiky jejich prodeje.
Komiks prodej drog. Kresba předání drogy z ruky do ruky. Výrobcům se vyplatí vyvíjet silnější a účinnější formy drog…a budou upřednostňovat výrobu tvrdých drog před měkkými.
Milton Friedman kráčí komiks. Kresba muž kráčí ulicí města. Kvůli své nálepce kriminálníka se budou drogově závislí zdráhat vystoupit a vyhledat pomoc. Uživatelé drog nový zákon odmítnou, čímž se zvýší riziko, že nebudou respektovat ani ostatní zákony.
Plešatý muž s brýlemi komiks. Milton Friedman kráčí kresba. Peníze, které se budou v drogovém byznysu točit, zvýší pravděpodobnost korupčního chování úředních osob. Stále více osob bude zatčeno a vězněno za zločiny, které dříve neexistovaly.
Komiks Milton Friedman čte noviny. Muž stojí poblíž stolu s psacím strojem kresba. Pro osoby vězněné za zločiny, které dříve neexistovaly, bude třeba stavět další a další vězení. Na řešení ostatních trestných činů bude zbývat stále méně zdrojů.
Komiks muž vyhlíží z okna. Muž s brýlemi glóbus kresba. Poroste množství násilných trestných činů jak mezi uživateli drog v amerických městech…tak v zemích, ve kterých budou lidé drogy vyrábět a pašovat do Ameriky.
Milton Friedman komiks. Velký glóbus Severní Amerika kresba. Tolik utrpení…prostupujícího společností…prostupujícího celým světem…jakožto přímý důsledek chybných zákonů.
Kresba ulice velkoměsta. Noc kontejner odpadky. Komiks žena bez domova. Městská ulička vyhlídka. Podle Miltona Friedmana nemůžeme „válku proti drogám“ nikdy vyhrát…stejně jako se prohibici alkoholu v USA nepodařilo skoncovat s alkoholem. Friedman považoval zákon za dobře míněný, leč chybný a nefunkční „lék“. „Lék“, který život drogových uživatelů ještě zhorší…protože z nich udělá vyvržence žijící na okraji společnosti.
Městská loupež kresba. Komiks zloději šplhají na žebřík. Páčidlo zlomit a vstoupit. „Lék“, který zhorší život těch, kteří drogy neberou…protože důsledky drogových zákonů jako krádeže a násilí se budou týkat i nevinných obětí. „Lék“, který ze světa udělá ještě krutější místo se spoustou násilí.
Prohibice sudy kresba. Komiks rostliny marihuany. Policie tisková konference podhled. Mezi prohibicí alkoholu a „válkou proti drogám“ lze nalézt pozoruhodné paralely. Gangy. Násilí. Policejní razie slibující, že učiní přítrž zločinu…a trh s drogami, který žádné razie nemohou zastrašit.
Smrt z předávkování alkoholem. Muž v bezvědomí kresba. Fotografové za policejní páskou. Blesky fotoaparátů. Prohibiční zákony vystavují drogové uživatele zvýšenému riziku…a tragédie plynoucí ze zneužití drog jsou používány jako argumenty pro ještě přísnější zákony. Ale kolik zla napáchají samotné zákony?
Výrobna pervitinu kresba. Komiks policie stužka jehla. Místo toho, aby uznaly nevýhody svých zákonů…vládní orgány vzaly rizika plynoucí ze zákazu drog…a umně je zapletly mezi své argumenty proč nebrat drogy. „Drogy můžete koupit jedině od kriminálníků…kteří je nejspíš vařili sami v nějakém špinavém sklepě.“ „Když si kupujete drogy, nikdy přesně nevíte, co vlastně kupujete…a když drogy užíváte, nikdy přesně nevíte, jaké množství si vlastně berete.“
Drogoví dealeři ulička kresba. Komiks Al Capone kouří podhled. To vše jsou pádné důvody, proč v dnešní době nekupovat drogy…a byly to i pádné důvody, proč nekupovat alkohol v době jeho prohibice. Za všechny tyto problémy však mohou zákony, nikoli chemické látky.
Pestrobarevné pole květin kresba. Komiks muž leží na trávě, pozoruje mraky. Pojďme si o drogách promluvit jako jako rozumní lidé. Uznat, že drogy mohou rozvracet a ničit lidské životy…ale také to, že nám mohou poskytnout i zábavné a pozitivní zkušenosti.
Pestrobarevné květiny vrchol hory kresba. Komiks dívky město v dálce výhled z hory. Oba tyto pohledy jsou pravdivé…na veřejnosti se však mluví pouze o jednom z nich. Tabu, které celý problém obestírá, zužuje okruh „akceptovatelných“ postojů společnosti ke drogám. Pokud překonáme strach, můžeme vést inteligentní diskusi.
Komiks přátelé výhled na město. Kresba hora. Po 40 letech „války proti drogám“ už většina z nás nepamatuje časy, kdy drogy byly legální…a tak je pro nás těžké oddělit problémy, které jsou s drogami spojovány…od drog samotných.
Fialová halucinace kresba. Komiks přátelé sedí na trávě. Pojďme oddělit důsledky užívání drog…od důsledků zákazu drog.
Komiks přátelé pozorují Saturn. Prstence Saturnu komiks kresba fialová. Pojďme zkusit porozumět tomu, které z našich problémů pocházejí od drog jako takových…a které jsou důsledkem toho, že drogy jsou nelegální.

Podpořte mé jedinečné komiksy! Stante se finančním patronem s pomocí služby Patreon! Přispívejte na mé komiksy měsíční platbou. Potřebujete další informace? Podívejte se na mé video!

white space

Komentáře

Name *
Email *
Zpráva *