crowdfundstu.com

Rat Park – ráj pro potkany

Tato webová stránka podporuje tři možnosti navigace v komiksu: vodorovný posuvník, šipky doleva a doprava na klávesnici a dotykovou obrazovku.

Komiks Stuarta McMillena o drogovém experimentu Rat Park. Poustevník s lucernou – komiks Led Zeppelin.
Kresba dívka na party dívající se na pilulku drogy. Komik démon duch uvnitř drogy. Náš pohled na problematiku závislosti… …a náš pohled na drogy se utváří na základě mnoha předpokladů. Jedním z nejsilněji zakořeněných předpokladů je představa, že drogy jsou silně návykové… …a že drogovou závislost způsobí už jen to, že se člověk s těmito magickými látkami setká.
Komiks operace potkana. Kresba hadička v krční žíle. Potkani v klecích černobílé. V průběhu 50. a 60. let nám tento předpoklad „potvrdily“ pokusy na laboratorních potkanech. Při těchto pokusech vědci potkanům implantovali dávkovací zařízení… …zavřeli je… …a naučili je zmáčknout páčku, kterou si mohli drogu sami dávkovat.
Komiks potkan uvnitř krabice Skinner box. Kresba uvězněný potkan mačká páčku. Vědci pozorovali, jak do sebe uvěznění potkani sami vpravují silně návykové látky. Některé potkany jejich návyk ovládl a začali upřednostňovat drogu před jídlem a pitím. Zemřeli následkem zanedbání svých životních potřeb.
Komiks vědci si porovnávají poznámky. Zneklidněná vědecká pracovnice s papírem. Závěry výzkumu byly znepokojující. Zdálo se, že drogy jsou schopné kompletně zničit sebekontrolu jedince… …a pokud by byly lidem volně k dispozici tak, jako byly k dispozici laboratorním potkanům… …výsledkem by byla masová závislost a sociální krize.
Komiks profesor Bruce Alexander drží potkana. Profesor Bruce Alexander to viděl jinak. Přemýšlel, do jaké míry lze porozumět lidské závislosti pomocí pokusů na potkanech. Uvažoval nad tím, kolik se toho lze dozvědět o lidské závislosti, pokud provádíme studie na potkanech v izolovaných klecích.
Komiksová kniha potkani v kleci. Komiks muž uvnitř cely, drogový experiment. Albinotičtí laboratorní potkani byli vyšlechtěni z divokých potkanů a stejně jako jejich předci to jsou zvědaví, hraví a společenští tvorové… …takže smyslová deprivace, kterou zažívali při klasických drogových pokusech, pro ně neměla daleko k mučení. Alexander přemýšlel, zda by se i on sám raději neponořil do drogového oparu, pokud by ho zamkli do klece a nedali mu jinou možnost.
Komiks vědci v kostýmech Krotitelé duchů s lucernou kresba. V roce 1977 sestavil profesor Alexander tým vědců z Univerzity Simona Frasera. Bruce Alexander. Barry Beyerstein. Robert Coambs. Patricia Hadaway. Vědci se rozhodli zopakovat klasické drogové studie na potkanech… …ovšem s několika podstatnými rozdíly.
Podhled komiks muž zvedá injekci. Kresba komiks otevírání dveře kobky. Jejich experiment měl prověřit sílu drogové závislosti. Pro své pokusy vědci zvolili morfium… …blízkého příbuzného heroinu, proslulému jako vražedná droga, jíž není možné odolat. Vědci se s napjatým očekáváním neohroženě vydali na průzkum temného světa drogové závislosti.
Komiks izometrický pohled laboratorní potkani stojan s klecemi. Vědci převzali velkou univerzitní místnost a začali připravovat pečlivě vedený experiment. Do jedné části místnosti umístili standardní klece z drátěného pletiva o velikosti 18 x 25 x 18 cm. Potkani v těchto klecích se nemohli navzájem vidět ani dotýkat, protože je od sebe oddělovaly kovové stěny klece.
Komiks izometrický pohled tesařská práce. Kresba dřevěné krabice. Ve druhé části místnosti vědci postavili velkou ohradu z překližky. Ohrada měla výměru 8.8 m², což bylo téměř 200krát více než standardní laboratorní klece.
Nadhled potkaní rezidence. Komiks potkani, plechovky, kola na běhání. Stěny ohrady pomalovali vědci obrázky lesní krajiny a přírody. Podlahu pokryli voňavými hoblinami z cedru, ve kterých si potkani mohli stavět svá hnízda… …a na hraní dali potkanům krabice a plechovky.
Komiks Rat Park vědci nadhled laboratorní klece. A co je nejdůležitější: Vědci potkanům umožnili kontakt s dalšími potkany, se kterými si mohli hrát, bojovat i družit se. Potěšeni, že se jim povedlo vytvořit hlodavčí ráj… …pojmenovali vědci své dílo „Rat Park“ (Park potkanů)… …a začali se svým experimentem.
Experiment „svádění“ Vědci náhodně rozmístili 32 potkanů do izolovaných klecí nebo do společného bydlení v Rat Parku. Oběma skupinám dali na výběr ze dvou tekutin… …a poté měřili jejich spotřebu.
Komiks klec potkani pijící z hadiček, černobílá kresba. Vědci zjistili, že obě skupiny potkanů zbožňují sladké nápoje (cukerný roztok)… …a nesnáší hořké nápoje (roztok chininu bez omamných látek). Vědci dále otestovali, jak oběma skupinám chutná hořkosladký roztok chininu s cukrem bez návykových látek.
Komiks Rat Park potkani nadhled trubičky na krmení. Poté, co vědci prozkoumali chuťové pohárky hlodavců, začali se snažit nalákat potkany na pití morfia. (Morfium: droga opiátového typu podobná heroinu.) Aby se potkani nezačali vyhýbat droze z důvodu její hořké chuti… …přidávali vědci do nápoje proměnlivé množství cukru a lákali potkany na slazený morfiový roztok.
Podhled Krotitelé duchů vědci zvedají sklenici. Každých pět dnů vědci snížili podíl morfia v tekutině. A postupně tak z hořkého drogového roztoku tvořili sladší nápoj, který však stále obsahoval narkotika. Alexander a jeho tým pozorně sledovali, do jaké míry budou potkani ochotní snášet hořkou chuť, jen aby pocítili drogové účinky morfia. Bude se lišit množství drogy, kterou budou obě skupiny potkanů konzumovat?
Laboratorní potkani nadhled kresba. Komiks Rat Park potkaní klece. Dny 9 – 13: Ze začátku se všichni potkani vyhýbali extrémně hořkému roztoku morfia a cukru… …avšak s tím, jak vědci snižovali množství morfia (Dny 14 – 18), začali potkani s tímto stále sladším nápojem pomalu experimentovat. Potkani z izolovaných klecí začali pít morfium mnohem dříve než potkani z kolonie Rat Park… …a také v mnohem větším množství: Při některých ředěních byla spotřeba potkanů v klecích až 19krát vyšší než spotřeba potkanů z kolonie.
Komiks nadhled Rat Park potkani a stojan s klecemi. Zatímco potkani z klecí vítali možnost ponořit se do drogového oparu… …potkani z Rat Parku odolávali. Volně dostupné morfium zůstávalo v Rat Parku z valné části netknuto… …jako by potkani upřednostňovali sociální život nenarušovaný účinky morfia.
Černobílá detailní kresba potkan.Rat Park kolo na běhání komiks. Vědci přidali cukr… …a klecoví potkani se propadali do stále hlubšího drogového deliria. Potkani z kolonie se však volně dostupnému morfiu stále spíše vyhýbali. Spotřeba morfia v Rat Parku sice rostla, přesto místní potkani spotřebovali jen zlomek toho, co jejich osamocení sousedé.
Komiks Rat Park vědci pozorující potkany nadhled kresba. Nakonec Alexander a jeho tým vyladili poměr cukru k droze a vytvořili kotejl, kterému žádný potkan nemohl odolat. Potkani, kteří se dosud vyhýbali roztokům s vysokou koncetrací drogy, začali pít sirup s mírně narkotickým obsahem. Vědci byli přesvědčeni, že se potkani dříve roztoku vyhýbali nikoli z důvodu jeho chuti, ale kvůli jeho drogovým účinkům.
Komiks vědec Robert Coambs držící láhev s morfiem potkani klece kresba. Díky paralelně běžícímu experimentu vědci zjistili, že přidají-li do do roztoku morfia a cukru Naltrexon, přestanou se potkani tekutině vyhýbat. Zmíněná látka funguje jako protijed k morfiu, tudíž blokuje účinky drogy, přičemž zachová sladkou chuť roztoku. Potkani zjistili, že drogový roztok po přidání Naltrexonu přestal otupovat jejich smysly… …a začali dříve opomíjený nápoj hltat.
Komiks detailní pohled na zdrogované potkany. „Odvykací kúra“. Další z pokusů v rámci Rat Parku zkoumal „závislostní“ povahu opiátů z druhé strany. V tomto experimentu se vědci nesnažili nalákat potkany, aby si dobrovolně začali zvykat na morfium… …ale záměrně z nich udělali feťáky, a poté pozorovali, co se stane, když dají potkanům opět svobodu volby.
Potkani v běhacích kolech kresba. Komiks démon duchové nad potkany. Vědci zkoumali „abstinenční příznaky“ plynoucí z drogové závislosti… …teorii, která tvrdí, že závislí lidé nemohou s drogami přestat kvůli nesnesitelným fyzickým symptomům, které se dostaví po vysazení drogy.
Komiks vědci upravují vybavení experimentu Rat Park. Vědci vzali 32 nových potkanů… (10 v izolaci, 22 v Rat Parku) …a vystavili je pitnému režimu, který byl koncipován s cílem vyvolat v každém z potkanů fyzickou toleranci k droze a závislost.
Podhled komiks potkani v klecích z pletiva. Po většinu dní nepodávali vědci potkanům jiné tekutiny než vodu s morfiem. Poté pokus přerušili devíti „dny svobodné volby“: Dny, kdy si potkani mohli sami zvolit, zda budou pít čistou vodu, nebo vodu s morfiem. Co z toho si vyberou na morfium navyklí potkani?
Černobílý komiks potkan v kleci, vědec dívající se do klece. Výsledky jasně ukázaly rozdíly v chování obou skupin potkanů: Izolovaní potkani dobrovolně zůstávali ve svém morfiovém opojení a svůj příjem ve „dnech svobodné volby“ dokonce navýšili. Na druhé straně místnosti, v kolonii Rat Park, panovala jiná situace. Ačkoli i zdejší potkani byli závislí na morfiu, ve „dnech svobodné volby“ svůj příjem drogy snížili. Přestože vědci zaznamenali u potkanů abstinenční příznaky, potkani se morfiu vyhýbali.
Komiks škubající se rodina potkanů drogový experiment Rat Park. Obě skupiny potkanů byly na morfiu fyzicky závislé, přesto se potkani chovali odlišně. Podle Alexandera a jeho týmu se potkani z Rat Parku záměrně potýkali s abstinenčními příznaky… …a snažili se tak vrátit k sociálnímu životu nenarušovanému drogami. K „normálnímu“ sociálnímu životu, který pro izolované potkany nebyl dosažitelný.
Kresba Krotitelé duchů vědci držící lucerny, pochodně, baterky. Bruce Alexandr spolu se svými kolegy provedli v Rat Parku mnoho různých experimentů. Vědecký tým prozkoumával temná zákoutí a snažil se vnést světlo do problematiky drogové závislosti… …a konfrontovat tvrzení, která tvořila základ argumentace pro zákaz drog.
Komiks duchové letící pryč od jasného světla. V neúprosném světle vědeckého poznání… …už nevypadaly obavy a strachy, které vedly k zákazu drog, tak děsivě jak dřív. Studie z Rat Parku pomohly změnit pohled na drogy, jež byly dříve považovány za démonického strašáka… …a zaujmout k problematice drog a závislosti realističtější postoj.
Komiks Bruce Alexander muž sedící v kanceláři u psacího stolu. Prof. Alexander si při pokusech v Rat Parku povšiml tří společných jmenovatelů: I: I přes reputaci heroinu jakožto silně návykové démonické drogy… …museli se vědci nemálo snažit, aby potkany na drogu nalákali. Žádný jed, kterému není možné odolat, naopak: k tomu, aby potkani vůbec chtěli pít morfium, byl potřeba cukr, vynucené vytvoření návyku a sociální izolace.
Komiks potkani kresba. Led Zeppelin II cover parodie. Led Zeppelin III černobílé komiksové dílo. II: Díky možnosti prožít život v „normální“ společnosti s pohodlným bydlením a sociálními kontakty… …měli potkani žijící v kolonii Rat Park pramalou chuť na opiátové drogy. III: Chemická závislost nebyla nejsilnějším faktorem, který potkany ovlivňoval. Závislost neměla nad všemi potkany stejně velkou moc… …ale množství drogy, kterou potkan užíval, záviselo na jeho fyzickém a psychickém stavu a na sociálním prostředí.
Muž v okénku dveří kresba. Led Zeppelin IV cover parodie díla. Houses of the Holy černobílá komiksovácover verze. V roce 1982 přestala univerzita výzkum financovat… …překližku rozřezali na kousky… …potkani museli opustit svůj ráj… …a vědci začali pracovat na jiných projektech.
Bruce Alexander kráčející ulicí kresba. Komiks Physical Graffiti parodie Led Zeppelin album cover. Bruce Alexander se chtěl vyvarovat přílišné generalizaci výsledků pokusů v Rat Parku… …a neopakovat chybu vědců, kteří v 60. letech závěry svých studií na potkanech bezmyšlenkovitě aplikovali i na člověka.
Muž sedící u stolu nadhled kresba. Černobílý komiks parodie Led Zeppelin album Presence cover. Výsledky studie ho však stále pronásledovaly. Provázely, nedaly spát Co přesně stálo za tím, že potkani z Rat Parku nepodlehli závislosti, přestože měli drogy plně k dispozici?
Komiksové dílo In Through the Out Door cover umění parodie. Komiks John Bonham černobílá kresba. A co přesně způsobilo, že potkani v klecích spadli do drogové závislosti? Musel by být člověk zavřený v kleci, aby se cítil stejně? Nebo existují i další druhy izolace, které mohou vést až k závislosti?
Komiks Vancouver Harbour Centre podhled černobílá kresba. Muž míjející bezdomovce sedícího na ulici. Výzkum Bruce Alexandera se přesunul ze světa potkanů… …do světa lidí… ale otázka, která vzešla z experimentů s potkany v Rat Parku přetrvala:
Komiks panorama Vancouver z dálky. Černobílá kresba muž přecházející silnici: Bruce Alexander. Co když rozdíl mezi propadnutím a nepropadnutím závislosti… …je způsoben tím, zda vidíme svět jako náš park…
Komiks bezdomovec tlačící nákupní vozík černobílá kresba. …nebo jako naši klec.

Podpořte mé jedinečné komiksy! Stante se finančním patronem s pomocí služby Patreon! Přispívejte na mé komiksy měsíční platbou. Potřebujete další informace? Podívejte se na mé video!

white space

Komentáře

Name *
Email *
Zpráva *