crowdfundstu.com

Stvořeno z vánku

Tato webová stránka podporuje tři možnosti navigace v komiksu: vodorovný posuvník, šipky doleva a doprava na klávesnici a dotykovou obrazovku.

Obálka komiksu Stvořeno z vánku. Album Black Sabbath komiks. Sydney Opera house kresba.
Les mřížka kresba. Stromy komiks šipky. Jistý stavební projekt neslyšně buduje svět kolem nás. Všichni zúčastnění společně zaplňují omezený horizontální prostor Země…a každý z nich se přitom snaží překonat vertikální limity Země.
Kresba muže pod stromem z podhledu. Komiks kmeny stromů. Stromy konstruují masivní dřevěné sloupy…a vztyčují je vzhůru gravitaci navzdory.
Muž čte knížku pod stromem komiks. Kresba louka tráva. Ve vzduchu nad našimi hlavami neustále visí nespočetné tuny hmoty. Ale odkud se tato obrovská masa bere? Jaký materiál používají stromy při stavbě sama sebe?
Jean Baptista van Helmot komiks. Vědecká laboratoř rovnoramenná váha kresba. Tuto otázku si v 17. století položil belgický chemik Jean Baptista van Helmont. Van Helmont provedl jeden z prvních biologických experimentů: Nejprve pečlivě zvážil 90 kilogramů vysušené půdy a vložil ji do květináče.
Jean Baptista van Helmont komiks. Očistit vrbu od půdy kresba. Poté do květináče zasadil dvoukilovou sazenici vrby, kterou podle potřeby zaléval…a nechal ji růst. Po pěti letech vykopal van Helmont vyrostlý strom z květináče a oklepal z něj půdu.
Jean Baptista van Helmont komiks. Van Helmont vrba kresba. Ze sazenice vážící dva a čtvrt kilogramu vyrostl strom o hmotnosti 76.5 kilogramů. Van Helmont vysušil a zvážil zbývající půdu.
Půda na rovnoramenných vahách komiks kresba. Jestlipak přišla o více než 76 kilogramů hmoty, která nyní tvořila dřevo vrby? Nikoli. Půda ztratila pouze 56 gramů ze své původní hmotnosti. Kde se tedy vzala hmota, o kterou vrba během pěti let narostla? Jak mohla rostlina vybudovat sama sebe?
Kresba stromu uhlík vodík kyslík atomy. Molekuly oxidu uhličitého. Stovky let vědeckých pokusů nám poskytly překvapivou odpověď: Dřevo stromů je tvořeno téměř výhradně vzduchem.
Strom kůra stromy kresba. Komiks uhlík vodík kyslík atomy. Molekuly oxidu uhličitého. Kmeny stromů, stojící vzpřímeně ve větru…jsou tvořeny stejnou látkou jako vánek, který profukuje jejich listím. Podivuhodný a obtížně pochopitelný proces, který k tvorbě hmoty nepotřebuje o moc víc než pouhý závan vzduchu.
Varan komiks. Varan pestrý kresba. Ještěr na stromě. Rostliny vytváří důmyslné struktury, ve kterých uchovávají energii získanou ze svého okolí…což umožňuje předat štafetu do zvířecí říše…ve které zvířata používají úplně stejné stavební prvky pro tvorbu vlastních materiálů, ať už pevných či pružných.
Krab komiks. Sydney Harbour Bridge odraz mořský bazén kresba. Stejně, jako stromy absorbují stopové prvky, díky kterým mohou lépe růst a fungovat…přijímají zvířata ze svého okolí minerály a vyztužují jimi konstrukce svých těl. Jaký je rozdíl mezi konstrukčními metodami přírody a metodami, které lidé používají v průmyslu?
2012-06-cs-Thin-Air-13
Veškeré přírodní materiály vznikají při teplotě okolního prostředí, v netoxických podmínkách a v rámci organismu, který tento materiál vytváří. Většina průmyslových materiálů vzniká za využití vysokých teplot a nebezpečných chemikálií a za vysokého tlaku. Přírodní odpad je využíván jako potrava dalšího článku potravního řetězce. Průmyslový odpad je často toxický a zcela nevyužitelný.
Město strom stavba komiks. Hotel obklopený stromy kresba. Naše nejoceňovanější stavby jsou obklopeny konstrukcemi vybudovanými zcela jiným způsobem. Nic netušícími rivaly…stvořenými z jemného vánku.
Molekuly oxidu uhličitého difúze listy. Nadhled strom list atomy komiks. Pohled z výšky strom větev kresba. Povšimněte si elegance a efektivity stavebních technik stromů. Konstrukce vytvářená vlastními silami. Budovaná ze surovin, kterých je v okolním prostředí dostatek. Sestrojovaná postupně, přesto však funkční v kterékoli stavební fázi.
Nadhled mrakodrap stavba komiks. Pohled z ptačí perspektivy věž jeřáb kresba. Těžba krajina mřížka. Povšimněte si hrubosti konstrukčních technik lidstva a odpadu, který tyto techniky produkují. Spalování fosilních paliv jako hnací síla celého procesu. Hrubé vláčení stavebního materiálu na místo určení.
Nadhled mrakodrap stavba komiks. Pohled z ptačí perspektivy věž jeřáb kresba. Těžba krajina mřížka. Používání vzácných a exotických materiálů při výrobě. Ohromná dálka, kterou urazí materiály při přepravě na stavbu.
Komiks vzducholoď nad Sydney Harbour Bridge. Ještěr šplhající po stromu kresba. Při porovnání těchto dvou procesů vyhrává příroda na celé čáře jak v efektivitě, tak ve vynalézavosti. Ovšem porovnáním produktů obou stavebních metod nezískáme jednoznačného vítěze. Lidský důvtip dal vzniknout mnoha úžasným věcem, které příroda neumí vytvořit. Ale i příroda má svou vlastní sbírku technologií, které dosud neumíme pochopit ani napodobit.
Rak poustevníček komiks. Sydney Opera House kresba. Měli bychom být pyšní na své úžasné úspěchy…ale zároveň bychom si měli být vědomi svých nedostatků… …a být ochotní učit se od druhých.
Pták ve větvi stromu poblíž Sydney Opera House komiks. Překvapený muž Sydney Harbour kresba. Jelikož sdílíme stejnou planetu a stejné univerzální zákony, máme dnes možnost pozorovat plody práce vývojového centra starého 3.8 miliardy let.
Pták uletět poblíž Sydney Opera House komiks. Muž myšlenka bublina letadlo kresba. Příroda nás upozorňuje na to, co vše je možné. Co funguje. Dává nám inspiraci k našim pokusům.
Sydney Harbour panorama komiks. Sydney Harbour Bridge kresba. Sydney Opera House komiksový strip. Bok po boku spolu obě stavební techniky ostře kontrastují.
Sydney Harbour panorama komiks. Sydney Harbour Bridge kresba. Sydney Opera House komiksový strip. Toto vše je vytvořeno ze zdrojů získaných ze Země.
Australská příroda scéna kresba. Strom eukalyptus komiks.
Agama ještěr ledňák pták komiks. A toto všechno je vytvořeno ze zdrojů získaných ze vzduchu.
Sydney botanická zahrada eukalyptus kresba. Sydney Harbour Bridge v pozadí eukalyptu stromy komiks. Prototyp existuje a funguje.
Sydney botanická zahrada eukalyptus kresba. Sydney Opera House v pozadí eukalyptu stromy komiks. Může být naše budoucnost stvořena z vánku?

Podpořte mé jedinečné komiksy! Stante se finančním patronem s pomocí služby Patreon! Přispívejte na mé komiksy měsíční platbou. Potřebujete další informace? Podívejte se na mé video!

white space

Komentáře

Anna

23 April 2016

Dokonale!!

Name *
Email *
Zpráva *