Globalnie zakrojone działania mające powstrzymać zmianę klimatu wydają się nie do pomyślenia. W 1938 roku tak samo było z przeciwdziałaniem nazizmowi.