Κόμικ για πείραμα με ναρκωτικά σε Πάρκο Αρουραίων, ασπρόμαυρη από ψηλά λήψη ερευνητών και αρουραίου κλεισμένου, κόμικ με αρουραίους, κουτιά αναψυκτικών, τροχοί για ποντικούς, ζωγραφιά γυναίκα επιστήμονας βάζει αρουραίο σε κελί.